GIORGIO & ULI MORODER

GIORGIO & ULI MORODER

Hrsg.: Museion Bozen, 1998
Texte: Vittorio Albani, Daniela Serafini
Zweisprachige Ausgabe (dt./ital.) 52 S., 38 Abb.
Euro 10,00.-