01/01/1998

GIORGIO & ULI MORODER

GIORGIO & ULI MORODER Hrsg.: Museion Bozen, 1998 Texte: Vittorio Albani, Daniela Serafini Zweisprachige Ausgabe (dt./ital.) 52 S., 38 Abb.Euro 10,00.-